آخرین اخبار مذهبی

آیاتی درباره حقیقت نماز

آیاتی درباره حقیقت نماز 1467467249 763 790


ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون۱
وای بر نمازگزارانی که از نماز خود غافل هستند و نماز را با غفلت انجام می دهند!
این آیه با این که آن ها را از نمازگزاران می شمارد، ولی به خاطر غفلتشان از نماز آن ها را مذمت می کند.
و در جای دیگر در وصف مومنین می فرماید :
الذین هم فی صلاتهم خاشعون۲
کسانی که در نمازشان خاشع هستند
و در جای دیگر می فرماید:
اقم الصلوه لذکری۳
نماز را به خاطر یاد و یادآوری من به پا دار!
و در جای دیگر می فرماید:
لاتقربوا الصلوه و انتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون۴
در حال مستی نزدیک نماز نشوید ، تا اینکه بدانید چه می گویید.
گفته شده این آیه اشاره ای هم به مستی دنیا دارد زیرا علت نهی از نماز در حالت مستی این بیان شده که شخص مست نمی فهمد چه می گوید و این خصوصیت در مستی دنیا و مستی شراب موجود است.
اما اخبار در این زمینه بسیار و به حد تواتر است ، از آن جمله همان احادیث و روایاتی که راجع به اینکه نمازی که آدمی را از فحشا و منکرات باز ندارد ، جز دوری بنده از خدا ثمره ای نخواهد داشت ، بیان شده ، می باشد.

۱ سوره ۱۰۷ آیه ۴

۲ سوره ۲۳ آیه ۲

۳ سوره ۲۰ آیه ۱۴

۴ سوره ۴ آیه ۴۶

کتاب اسرارالصلوه شیخ جلیل القدر میرزا جواد ملکی تبریزی/ترجمه رضا رجب زاده/ص ۱۷۷و ۱۷۸ با اندک تصرف


منبع : پارسینه

Related posts

تصادف مرگباردرجاده قدیم قم – تهران/برخوردکامیونها دوکشته داد

رودکسو

هدیه سیگار ۹۰ متری به کاستروی ۹۰ ساله

رودکسو

سکونت ۱۰ دوره متمایز در تپه حسنلو/جام زرین آمیخته با هنر و اسطوره

رودکسو

پیام بگذارید