آخرین اخبار فرهنگی هنری

اشعار بهاری/مژدگانى، که گل از غنچه برون مى ‏آید


به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری میزان، در ادامه اشعاری از شاعران کشورمان در خصوص فصل بهار را با هم می خوانیم:
 
سعدی شیرازی
:
 
 

 
بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار

 
خوش بود دامن صحرا و تماشاى بهار

 
 
صوفى، از صومعه گو خیمه بزن بر گلزار

 
که نه وقت است که در خانه بخفتى بیکار

 
 

بلبلان، وقت گل آمد که بنالند از شوق‏

 
نه کم از بلبل مستى تو، بنال اى هشیار

 
 

 آفرینش همه تنبیه خداوند دل است‏

 
 دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

 
 

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود

 
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

 
 

کوه و دریا و درختان همه در تسبیح‏اند

 نه همه مستمعى فهم کند این اسرار

 
 

 خبرت هست که مرغان سحر مى‏گویند

 
 آخر اى خفته، سر از خواب جهالت بردار

 
 

 
 هر که امروز نبیند اثر قدرت او

 
 غالب آن است که فرداش نبیند دیدار

 
 

 
    تا کى آخر چون بنفشه سر غفلت در پیش‏

 
    حیف باشد که تو در خوابى و، نرگس بیدار

 
 

 
    که تواند که دهد میوه الوان از چوب؟

 
    یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار؟

 
 

 
    وقت آن است که داماد گل از حجله غیب‏

 
    به درآید، که درختان همه کردند نثار

 
 

 
    آدمى زاده اگر در طرب آید نه عجب‏

 
    سرو در باغ به رقص آمده و بید و چنار

 
 

 
    باش تا غنچه سیراب دهن باز کند

 
    بامدادان چون سر نافه آهوى تتار

 
 

 
    مژدگانى، که گل از غنچه برون مى‏آید

 
    صد هزار اقچه بریزند درختان بهار

 
 

 
    باد گیسوى درختان چمن شانه کند

 
    بوى نسرین و قرنفل برود در اقطار

 
 

 
    ژاله بر لاله فرود آمده نزدیک سحر

 
    راست چون عارض گلبوى عرق کرده یار

 
 

 
    باد بوى سمن آورد و گل و سنبل و بید

 
    در دکان به چه رونق بگشاید عطار؟

 
 

 
    خیرى و خطمى و نیلوفر و بستان افروز

 
    نقشهایى که درو خیره بماند ابصار

 
 

 
    ارغوان ریخته بر دکه خضراء چمن‏

 
    همچنان است که بر تخته دیبا دینار

 
 

 
    این هنوز اول آذار جهان افروز است‏

 
    باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار

 
 

 
    شاخها دختر دوشیزه بالغ‏اند هنوز

 
    باش تا حامله گردند به الوان ثمار

 
 

 
    عقل حیران شود از خوشه زرین عنب‏

 
    فهم عاجز شود از حقه یاقوت انار

 
 

 
    بندهاى رطب از نخل فرو آویزند

 
    نخلبندان قضا و قدر شیرن کار

 
 

 
    تا نه تاریک بود سایه انبوه درخت‏

 
    زیر هر برگ چراغى بنهند از گلنار

 
 

 
    سیب را هر طرفى داده طبیعت رنگى‏

 
    هم بدان گونه که گلگونه کند روى، نگار

 
 

 
    شکل امرود تو گویى که ز شیرنى و لطف‏

 
    کوزه چند نبات است معلق بر بار

 
 

 
    آب در پاى ترنج و به و بادام، روان‏

 
    همچو در پاى درختان بهشتى انهار

 
 

 
    گو نظر باز کن و، خلقت نارنج ببین‏

 
    اى که باور نکنى فى الشجر الاخضر نار

 
 

 
    پاک و بى عیب خدایى که به تقدیر عزیز

 
    ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار

 
 

 
    پادشاهى نه به دستور کند یا گنجور

 
    نقشبندى نه به شنگرف کند یا زنگار

 
 

 
    چشمه از سنگ برون آرد و، باران از میغ‏

 
    انگبین از مگس نحل و در از دریا بار

 
 

 
    نیک بسیار بگفتیم درین باب سخن‏

 
    و اندکى بیش نگفتیم هنوز از بسیار

 
 

 
    تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او

 
    همه گویند و، یکى گفته نیاید ز هزار

 
 

 
    آن که باشد که نبندد کمر طاعت او؟

 
    جاى آن است که کافر بگشاید زنار

 
 

 
    نعمتت، بار خدایا، ز عدد بیرون است‏

 
    شکر انعام تو هرگز نکند شکر گزار

 
 

 
    این همه پرده که بر کرده ما مى‏پوشى‏

 
    گر به تقصیر بگیرى نگذارى دیار

 
 

 
    ناامید از در لطف تو کجا شاید رفت؟

 
    تاب قهر تو نداریم خدایا، زنهار!

 
 

 
    فعلهایى که زما دیدى و نپسندیدى‏

 
    به خداوندى خود پرده بپوش اى ستار

 
 

 
    حیف ازین عمر گرانمایه که در لغو برفت‏

 
    یارب از هرچه خطا رفت هزار استغفار

 
 

 
    درد پنهان به تو گویم که خداوند منى‏

 
    یا نگویم، که تو خود مطلعى بر اسرار

 
 

 
    سعدیا، راست روان گوى سعادت بردند

 
    راستى کن که به منزل نرسد کج رفتار

انتهای پیام/


منبع : میزان آنلاین

Related posts

کلاهبرداری جدید بنزینی در آستانه نوروز | مردم مکمل بنزین نخرند

رودکسو

سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی جاکارتا را محکوم کرد

رودکسو

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری: احمدی‌نژاد با رهبری زاویه دارد

رودکسو

پیام بگذارید