تفریحی و سرگرمی ضرب المثل ها و اصطلاحات انگلیسی

اصطلاحات قسمت اول

Smell a rat = Feel that something is wrong
اوضاع مشکوکه – انگار کاسه ای زیر نیم کاسه هست – انگار خبرایی هست

 

Go to the dogs = Become run-down
درب و داغون شده – زوار در رفته – مخروبه شده

 

Fishy = Strange and suspicious
یه چیز مشکوک – یه چیز عجیب و غیر عادی

 

Take the bull by the horns = Take decisive action in a difficult situation
شاخ غول را شکستن – عزم خود را جزم کردن – دست به عملی قاطعانه زدن

 

Horse of a different color = Quite a different matter

کلا قضیه دیگری بودن – موضوعی کاملا متفاوت – دو چیز جدا

رودکسو فارسی

Related posts

نگاهی به قانون مالیات ارزش‌افزوده

رودکسو

می‌گویم مادر؛ و باران زیبا می‌شود!

رودکسو

خوراکی‌‌های خوشمزه‌ای که خوردنی نیست!

رودکسو

پیام بگذارید