تفریحی و سرگرمی مطالب جالب و خواندنی

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان 2069103800 parsnaz ir

خاطرات کــــــــــــودکی زیبـــــا ترند
یادگاران کــــــــــــــــــهن مانا تـــرند

درس‌ های ســــــال اول ســاده بود
آب را بابا بــــــــــــــه سارا داده بود

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان  تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان 183176609 parsnaz ir

درس پــــــند آمــــــوز روباه و کلاغ
روبـــــــه مکار و دزد دشـــــت و باغ

روز مهمانی کــــــــوکب خانم است
ســفره پــر از بوی نان گندم است

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان  تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان 819740594 parsnaz ir

کاکلی گنجشککی با هــــــوش بود
فیل نادانی بــــــــرایش موش بود

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان  تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان 1649280425 parsnaz ir

با وجود ســــــوز و ســـرمای شدید
ریــــــز علی پیراهن از تن میدرید

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان  تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان 1216827938 parsnaz ir

تا درون نیمکت جــــــــا می شـدیم
ما پر از تصـــــمیم کبری میــشدیم

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان  تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان 1301755679 parsnaz ir

پاک کــــن هایی ز پاکی داشـتــیم
یک تــــراش ســـرخ لاکی داشتیم

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان  تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان 1756810554 parsnaz ir

کیـــفمان چفتی به رنگ زرد داشت
دوشمان از حلقه هایش درد داشت

گـــــــــــــــرمی دستان ما از آه بود
بــــرگ دفتــــــرها به رنگ کاه بود

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان  تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان 1596107704 parsnaz ir

مانده در گوشم صدایی چون تگرگ
خش خش جاروی بـا پـا روی بـــرگ

هم کلاسی‌ های مــــــن یادم کنید
باز هــــــــم در کوچه فریادم کنید

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان  تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان 1715544218 parsnaz ir

هم کلاسی های درد و رنــــج و کار
بـچه‌ های جــــامه‌ های وصـــله‌ دار

بــــــچه‌ های دکــــــه خوراک سـرد
کودکان کوچــــــــــــه اما مـرد مــرد

کاش هــــــــــرگز زنگ تفریحی نبود
جمع بودن بـــود و تفـــــــریقی نبود

کاش می‌شد باز کوچک می‌ شدیم
لااقل یک روز کــــودک می‌ شدیم

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان  تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان 847100813 parsnaz ir

یاد آن آمــــــــوزگار ســــــاده پـوش
یاد آن گچ‌ ها که بــودش روی دوش

ای معلم یاد و هــم نامـــــــت بخیر
یــاد درس آب و بابایـــت بخـــــــیر

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان  تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان 450834037 parsnaz ir

ای دبستانی تـــــرین احساس من
بازگــرد این مشق‌ها را خط بــــزن


منبع : پارس ناز

Related posts

بازار سرمایه در آخرین روز کاری هفته

رودکسو

راز درست کردن میتلف بدون تخم مرغ

رودکسو

عکس یادگاری بازیگران «شهرزاد» در حیاط خانه بزرگ آقا

رودکسو

پیام بگذارید