آخرین اخبار مذهبی

روایاتی درباره ی خوف از خدا

روایاتی درباره ی خوف از خدا 1467630027 763 790


از رسول خدا رسیده است که فرمود:
رأس الحکمه مخافه الله؛
 رأس حکمت ، خوف از خداست.

و روایت شده:
من عرف الله خاف الله و من خافه سَخَت نفسه عن الدنیا؛ 
آن کس که خدا را بشناسد از او می ترسد و آن کس که از خدا بترسد ، خویشتن را به دنیا ارزان نفروشد.

و روایت شده:
ان من العباده شده الخوف من الله؛
از جمله ی عبادات، شدت خوف از خداست.

و روایت شده:
ان حب الشرف و الذکر لایکونان فی قلب الخائف الهارب؛
آن کس که خائف و بیمناک است ، دوستدار شرف و نام آوری نخواهد بود.

و روایت شده:
ان المومن بین المخافتین” ذنب قد مضی ، لا یدری ما صنع الله فیه و عمر قد بقی لا یدری ما یُکسب له فیه من المهالک فهو لا یُصبح الا خائفاً و لا یُصلحهه الا الخوف؛
مومن بین دو خوف است ؛ یکی ترس از گناهی که از او سر زده و نمی داند خدا با او چه معامله می کند . دیگری ، عمری که از او باقی مانده و نمی داند که در آن چه مهالکی برای او پیش خواهد آمد .پس او پیوسته بیمناک است و صلاح حال ، جز در خوف نیست.

و روایت شده:
لا یکون المومن مومناً ، حتی یکون خائفاً راجیاً، و لا یکون خائفاً راجیاً حتی یکون عاملاً بما یخاف و یرجو؛
مومن، مومن نیست مگر اینکه بیمناک و امیدورا باشد و بیمناک و امیدوار نیست ، مگر اینکه از آنچه از آن می ترسد ، دوری گزیند و به آنچه امیدوار است ، عمل کند.

و روایت شده:
من خاف الله اخاف الله منه کل شیء و من لم یخف الله اخاف الله من کل شیء؛
هر کس که از خدا بترسد ، خدا همه چیز را از او می ترساند و آن کس که از خدا نترسد ، خدا اور از همه چیز بیمناک می سازد.

امام صادق(ع) به اسحاق بن عمار فرمود:
یا اسحق خِفِ الله کانک تراه و ان کنتَ لا تراه فانه یراک ، فان کنتَ تری انه لا یراک فقد کفرتَ، و ان کنتَ تعلم انه یراک ثم برزتَ له بالمعصیه فقد جعلته من أهون الناظرین الیک!
ای اسحاق ! آنچنان از خدا بترس که گویا او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی ، او تو را می بیند.پس اگر چنین می پنداری که او تو را نمی بیند، به تحقیق کافر شدی و اگر بدانی که او تو را می بیند و با علم به این مطلب او را معصیت کنی ، او را از هر بیننده ای پست تر به حساب آورده ای.


کتاب اسرارالصلوه شیخ جلیل القدر میرزا جواد ملکی تبریزی/ترجمه رضا رجب زاده/ص ۱۹۷و ۱۹۸


منبع : پارسینه

Related posts

نقش سعودیها در محاصره «نبل» و «الزهرا»/ریاض عامل تسلیح تکفیریها

رودکسو

مدیرکل آفریقای وزارت خارجه بر گسترش روابط ایران با ساحل عاج تاکید کرد

رودکسو

ادامه روند رو به رشد شاخص بورس

رودکسو

پیام بگذارید