تفریحی و سرگرمی مطالب جالب و خواندنی

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی با قهوه

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی با قهوه 56 10


به گزارش ایران ناز قهوه ای که روی اسناد اداریتان ریخته می شود می تواند یک فاجعه اداری کوچک باشد اما قهوه ای که یک هنرمند روی کاغذهایش می ریزد می تواند یک ایده مبتکرانه باشد. ما راه بهتری برای تبدیل یک حادثه به هنر به فکرمان نمی رسد. حداقل ایده ای به جالبی هنر قهوه ای که «ماریا آریستیدو» انجام می دهد.

 

 

ماریا یک نقاش بریتانیایی است که شانس آورد و تبدیل به هنرمند استاد قهوه شد. او انواع قهوه را با هم ترکیب و مخلوط می کند تا رنگ و بافت مورد نظر برای نقاشی هایش را به دست آورد. او واقعا هنرمند بااستعدادیست، کافیست به تصاویر زیر نگاهی بیندازید تا منظور ما را بهتر متوجه شوید.

 

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی با قهوه  عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی با قهوه 57 10

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی با قهوه  عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی با قهوه 58 9

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی با قهوه  عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی با قهوه 59 9

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی با قهوه  عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی با قهوه 60 8

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی با قهوه  عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی با قهوه 61 5

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی با قهوه  عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی با قهوه 62 5

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی با قهوه  عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی با قهوه 63 5

عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی با قهوه  عکس هایی از نقاشی های باورنکردنی با قهوه 64 5

 


منبع : ایران ناز

Related posts

نگاهی به قیمت خودروهای بازار ایران در سال ۱۳۸۲

رودکسو

قلب کوروت ZR1 در سینهٔ هولدن کومودور

رودکسو

«بارکد» به سرنوشت «سنتوری» دچار می‌شود؟

رودکسو

پیام بگذارید