تفریحی و سرگرمی مطالب جالب و خواندنی

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 699922723 irannaz com


 

تحقیقات جدید دانشمندان نشان میدهد حرکت پیچیده سارها چیزی جز دنباله ای از حرکات ساده نیست. به گزارش سایت سرگرمی ایران ناز محققان با ساختن مدل ریاضی آن و شبیه سازی حرکت به این نتیجه رسیدند که هر پرنده در واقع سعی میکند پشت سر پرنده ی دیگر حرکت میکند و مواظب است که با پرندگان کناری بر خورد نکند و  فضای خالی بین دو پرنده را پرکند. همین قانون ساده باعث ایجاد این هماهنگی جادویی میشود.

 

 

این حرکت شگفت انگیز پرندگان که سالهاست دانشمندان رو به فکر فرو برده و هنوز علت اصلی اینگونه پرواز کردن را کشف نکرده اند. هر پرنده تنها دو چشم برای یافتن غذا و آگاهی از بروز خطر دارد اما با پیوستن به یک دسته از پرنده ها هر پرنده ای می تواند او را به سمت غذایی راهنمایی یا از وجود خطری آگاه کند. در مسیر کوچ نیز حرکت دسته جمعی به نفع پرنده هاست زیرا که بدین طریق پرنده ها می توانند اطلاعات خود را از جهت یابی و تعیین مسیر به هم منتقل کنند.

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 1019368463 irannaz com

 

مثلا سارها در طول روز متفرق می شوند و جدا جدا دنبال غذا می گردند به این ترتیب آنهایی که به منبع غذایی پر و پیمانی دست پیدا کرده باشند، روز بعد دسته سارها را با خود به آنجا خواهند برد. هر پرنده باید این سه قانون را رعایت کند. سارهای باید مراقب باشد که با بغل دستی خود برخورد نکند، مسیر کلی دسته را در نظر داشته باشد و همراستا با موقعیت بغل دستی ها پرواز کند.

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 1519553312 irannaz com

 

مطالعات جدید دانشمندان نشان داده است که هر پرنده در هنگام حرکت دسته جمعی، می تواند حرکات هفت پرنده دیگر در اطراف خود را تحت نظر داشته باشد. حال اگر برای هر پرنده از میان دسته انبوهی از پرندگان، چنین وضعیتی را در نظر بگیرید، می توانید تصور کنید که چه شبکه پیچیده ای از نظارت در میان پرندگان یک دسته برقرار خواهد بود.

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 2120584831 irannaz com

 

تغییر مسیر هماهنگ دسته پرندگان چگونه رخ می دهد؟
تغییر مسیر دسته پرنده ها، از پرنده هایی که در حاشیه دسته پرواز می کنند آغاز می شود و به مرکز دسته انتشار پیدا می کند. این حرکت منظم شبیه موجی، انتشار می یابد که شبیه به حرکت موج مانند تماشاچیان فوتبال در ورزشگاهها است. تحقیقات نشان داده است که تغییر مسیر دسته را لزوما سر دسته رقم نمی زند، بلکه هر پرنده ای در حاشیه دسته می تواند آغازگر حرکت موجی دسته باشد.

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 756957593 irannaz com

 

الگوریتم پرواز
در حرکت دسته جمعی پرندگان، هیچ گونه مرکزی برای رهبری پرواز وجود ندارد. بلکه هر پرنده به طور مستقل تصمیم می گیرد. به عبارت دیگر هر پرنده برای خودش پرواز می کند. این حرکت عجیب آنها از معادلات و الگوریتمهای بسیار پیچیده ریاضی پیروی می کند. این حرکات شگفت انگیز در عکس های دیدنی و بسیار زیبا به تصویر کشیده شده است.

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 1826778654 irannaz com

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 1285914847 irannaz com

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 1409654563 irannaz com

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 373658471 irannaz com

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 766345160 irannaz com

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 851313495 irannaz com

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 68223143 irannaz com

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 2034472702 irannaz com

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 1619191557 irannaz com

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 2105274705 irannaz com

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 2012353140 irannaz com

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 812396651 irannaz com

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 316956500 irannaz com

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 928016233 irannaz com

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 1227341876 irannaz com

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 1730426131 irannaz com

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 1489264442 irannaz com

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 904290238 irannaz com

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها 393064180 irannaz com

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سار ها


منبع : ایران ناز

Related posts

ویراژ بویینگ در بازار هوایی ایران

رودکسو

پویا امینی درکنار همسر و پسرش! + عکس

رودکسو

خودروی مگان روی پل مترو شهر ری واژگون شد / تصاویر

رودکسو

پیام بگذارید