تفریحی و سرگرمی مطالب جالب و خواندنی

عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان

عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان 146720885336662 irannaz com


به گزارش ایران ناز یک ماجراجوی اروپایی به همراه مرغش با قایق تفریحی خود دریاهای آزاد جهان را درمی‌نوردد.  «فرانسیس گیرک سودی» ماجراجو و سیاح ۲۴ ساله فرانسوی از سال ۲۰۱۴ سفر ماجراجویانه خود دور دنیا را از جزایر قناری آغاز کرد.  او دو سال گذشته را با مرغ خود «مونیک» در گوشه و کنار جهان گذرانده است. این جهانگرد فرانسوی این مرغ را زمانی که پنج‌ماهه بوده در جزایر قناری خریده است.  او ابتدا این مرغ را برای استفاده از تخم‌مرغ‌هایش خریده اما اکنون این حیوان تبدیل به تنها همدم او شده و در همه فعالیت‌های روزانه او حضور پررنگی دارد.

 

عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان 146720885849272 irannaz com

عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان 146720887458554 irannaz com

عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان 146720887130646 irannaz com

عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان 14672088672379 irannaz com

عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان 146720886466202 irannaz com

عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان 146720886178974 irannaz com

عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان 14672088884526 irannaz com

عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان 146720888594213 irannaz com

عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان 146720888399168 irannaz com

عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان 146720888063934 irannaz com

عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان 146720887799509 irannaz com

عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان 146720889716799 irannaz com

عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان 146720889487607 irannaz com

عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان عکس های دیدنی از خوشبخت ترین مرغ جهان 146720889277730 irannaz com

 


منبع : ایران ناز

Related posts

جدیدترین عکس های یاسمینا باهر

رودکسو

فال و طالع بینی روز شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵

رودکسو

فال روزانه چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵

رودکسو

پیام بگذارید