تفریحی و سرگرمی مطالب جالب و خواندنی

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1745986467


مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر

المپیک ریو ۲۰۱۶ هم رسما آغاز شد تا شاهد رقابت ورزشکاران ۵ قاره باشیم و گردهمایی جهانی را در برزیل شاهد باشیم. امیدواریم برزیل میزبان خوبی برای این المپیک باشد. مشعل سی‌ویکمین دوره بازی‌های المپیک یا همان بازی‌های المپیک ریو ۲۰۱۶ پس از سفری ۱۰۰ روزه و عبور از ۳۰۰ شهر برزیل، ۲ روز پیش وارد شهر ریودوژانیرو شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

 

در مراسمی که به همین دلیل برگزار شد، ادواردو پائس شهردار ریودوژانیرو، مشعل را چندین متر حمل کرد و آن را تحویل داد تا ادامه مسیر طی شود. مشعل المپیک سه ماه قبل یعنی پس از روشن شدن آن در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۱۶ در یونان، وارد برزیل شده بود که توسط ۱۲ هزار نفر در ۳۰۰ شهر برزیل از جمله جنگل آمازون عبور کرد و طی مسافتی ۲۰ هزار کیلومتری در نهایت به ریودوژانیرو رسید.

 

این در حالیست که پس از مراسم تشریفاتی استقبال از مشعل المپیک، مراسم افتتاحیه مسابقات المپیک ۲۰۱۶ از ساعت ۲۰ به وقت ریو و ساعت ۳:۳۰ بامداد امروز ۶ آگوست ۲۰۱۶ به وقت ایران با حضور ۸۵ هزار نفر تماشاگر در استادیوم تاریخی ماراکانا آغاز شده است.

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1783802376 parsnaz ir

حمل مشعل المپیک ریو ۲۰۱۶ توسط گروهی از اسپانسرها، ورزشکاران و ستارگان در فرمتی شبیه به المپیک ۲۰۱۲ لندن انجام شده بود. گروهی از مردم هم به انتخاب انجمن های محلی در این برنامه شرکت کرده بودند. جنبش، نوآوری و سلیقه اینها سه موردی هستند که در مشعل المپیک ریو به چشم می‌خورد.

 

طراحی این مشعل به گونه ای است که طبیعت برزیل یعنی آسمان، زمین، کوه ها و دریاها را در برمی گیرد. هدف از طراحی این مشعل بازتاب تعامل پرچم المپیک با گرمی و محبت مردم برزیل است که میزبانی المپیک را برای نخستین بار امسال در آمریکای جنوبی برعهده دارند.

مشعل المپیک ۲۰۱۶ از روشن شدن تا رسیدن به مقصد ریو
مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 102894149 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 861277129 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1708150724 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 398753938 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1856717624 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1480112177 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 768074846 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 293639863 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1719969887 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 531220614 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1669005749 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1057776878 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 336161084 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 2048630652 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 531810496 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 531285272 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1462472004 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 955621946 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 129478481 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1127760157 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1184381237 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1097144109 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 642826788 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 384569054 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1594079949 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1844113446 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 379824438 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 800578073 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 549944096 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 514599355 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 553613842 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 163669102 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1161980169 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1101146634 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 378867732 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 2091825650 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 50043159 parsnaz irگوشه هایی از مراسم افتتاحیه مسابقات المپیک ریو ۲۰۱۶
مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 826916094 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 691971277 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 393766634 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 872760542 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1529885655 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1837514952 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1000219943 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1944048615 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 170453691 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1774590440 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1147355967 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 1711165695 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 14789203 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 370044843 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 507809695 parsnaz ir

مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر مراسم المپیک در روزهای اول به روایت تصویر 751679002 parsnaz ir

 

 


منبع : پارس ناز

Related posts

بررسی کارنامه هنری «داوود رشیدی» در حوض نقره‌ای

رودکسو

تست لندکروز ضد انفجار و گلوله +تصاویر

رودکسو

خط و نشان وزیر کشور برای برگزاری بازی‌های لیگ فوتبال

رودکسو

پیام بگذارید