Related posts

ابراهیمی: در انتخابات علیه آیات جنتی، مصباح و یزدی کودتا شد، تعجب می‌کنم چطور ایشان رای آورد؟

رودکسو

هشدار؛ مرغ را قبل از پختن هرگز نشوئید

رودکسو

اعزام نیروهای جدید مقاومت به حلب

رودکسو

پیام بگذارید