افغانستان

پاکستان سومین کشور بد شهرت دنیا شناخته شد

پاکستان سومین کشور بد شهرت دنیا شناخته شد n00054857 b


این بررسی روی کشورهای اروپایی، امریکایی و آسیایی صورت گرفته است که پاکستان سومین کشور بدنام شناخته شده است.
محاسبه‌ و بررسی این نهاد بر اساس میزان بردباری، امنیت، معیارهای زندگی و جذابیت به سیاحان انجام شده است و به هر کشور بنابر صد امتیاز نمره در نظر گرفته شده است.
نداشتن صبر، افراط‌گرایی مذهبی و رابطه‌ی خارجی ضعیف از مشخصه‌هایی است که در این کشورهای دیده شده است که قرار زیر است:
۱. عراق، بیست و چهار عشاریه پنجاه و شش نمره
۲. ایران، بیست و نه عشاریه هفتاد و چهار نمره
۳. پاکستان، سی و یک عشاریه صفر سه نمره
بنابر پژوهش این انستیتیوت، پاکستان کشوری با افراط‌گرایی مذهبی از سوی بیشتر مردم شناخته شده است؛ بر این اساس این حالت بر وضعیت سیاحت در این کشور تاثیر منفی گذاشته است. افزون بر این زنان نیز وضعیت مناسبی در این کشور ندارند.
۴. عربستان سعودی، سی و شش عشاریه سی و دو نمره
۵. نایجیریا، سی و شش عشاریه سی و هفت نمره
۶. روسیه، سی‌ و نه عشاریه هشتاد و دو نمره
۷. الجزایر، چهل عشاریه پنجاه و دو نمره
۸. آنگولا، چهل عشاریه نود و پنج نمره
۹. نیکاراگوا، چهل و یک عشاریه صفر هشت نمره
۱۰. قزاقستان، چهل و یک عشاریه پنجاه و هشت نمره
۱۱. کلمبیا، چهل و دو عشاریه چهل و شش نمره
۱۲. اوکراین، چهل‌ و دو عشاریه پنجاه و چهار نمره
۱۳. ترکیه، چهل و دو عشاریه هفتاد ‌و سه نمره
۱۴. چین، چهل و چهار عشاریه صفر هشت نمره
۱۵. رومانیا، چهل و چهار عشاریه یازده نمره
۱۶. مصر، چهل و پنج عشاریه بیست و دو نمره
نام پاکستان در حالی در این فهرست درج شده است که گزارش‌هایی از قتل‌های ناموسی در این کشور وجود دارد؛ همچنان به ایجاد و پرورش هراس‌افگنان، دست داشتن در ناآرامی منطقه نیز متهم شده است.

منبع: تلویزیون۱


منبع : پیام آفتاب

Related posts

هشت افزونه کاربردی کروم که زندگی شما را تغییر می‌دهند

رودکسو

آغاز مذاکرات‌مستقیم میان حزب اسلامی‌حکمتیار و شورای‌عالی صلح در کابل

رودکسو

درمان ناشنوایی با سلولهای بنیادی

رودکسو

پیام بگذارید