آخرین اخبار اجتماعی

کاهش چشم گیر جرایم با تعامل خوب پلیس و مردم

کاهش چشم گیر جرایم با تعامل خوب پلیس و مردم 1951235


معاون فناور اطلاعات و ارتباطات ناجا تاکید کرد

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی، نوع ارتباط پلیس و مردم را دو سویه عنوان کرد و گفت: نتیجه تعامل خوب پلیس و مردم کاهش جرایم در سطح جامعه است.


به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد دولتخواه در جلسه تخصصی قرارگاه نوروزی افزود: با استفاده از همه ظرفیت های موجود، می توان آرامش و آسایش خوبی را برای مردم فراهم آورد.

دولتخواه، ارتباط پلیس با مردم را ارتباطی دوسویه عنوان کرد و گفت: در این نوع ارتباط، پلیس به مردم و مردم به پلیس نیازمند هستند و با اعتمادسازی مردم به پلیس، مشارکت مردمی در راستای ایجاد نظم و امنیت بیشتر خواهد شد به گونه ای که هر کجا مردم وارد عمل شوند، جرایم در سطح جامعه کاهش خواهد یافت.


منبع : هدانا

Related posts

کناره گیری دومین عضو رسمی حزب جمهوریخواه آمریکا در مخالفت با ترامپ

رودکسو

لیلا اوتادی هم در جنوب تهران به "آرام می گیریم" رسید

رودکسو

دیداراصحاب رسانه با خانواده شهید شاخص رسانه خراسان شمالی

رودکسو

پیام بگذارید