تفریحی و سرگرمی مطالب جالب و خواندنی

۱۶ شخصیت کارتونی در واقعیت

۱۶ شخصیت کارتونی در واقعیت realcartoon 1


شاید ی جورایی تقلید باشه شاید هم نه کسی نمی دونه! هر چی باشه این همه شباهت به شخصیت های کارتونی واقعا شگفت انگیزه.

در تصاویر زیر می تونید ۱۶ شخصیت کارتونی رو در واقعیت ببینید.

السا در کارتون یخ زده

شخصیت های کارتونی در واقعیت  ۱۶ شخصیت کارتونی در واقعیت realcartoon 2

پیرزن کارتون لونی تونس

شخصیت های کارتونی در واقعیت  ۱۶ شخصیت کارتونی در واقعیت realcartoon 4

راسل در کارتون آپ

شخصیت های کارتونی در واقعیت  ۱۶ شخصیت کارتونی در واقعیت realcartoon 6

دخترکوچولو در کارتون هیولاها

شخصیت های کارتونی در واقعیت  ۱۶ شخصیت کارتونی در واقعیت realcartoon 7

ادنا مود در شگفت انگیزان

شخصیت های کارتونی در واقعیت  ۱۶ شخصیت کارتونی در واقعیت realcartoon 10

اریک کارتمن در ساث پارک

شخصیت های کارتونی در واقعیت  ۱۶ شخصیت کارتونی در واقعیت realcartoon 12

کارل دروگو و شیرشاه

شخصیت های کارتونی در واقعیت  ۱۶ شخصیت کارتونی در واقعیت realcartoon 13

شباهت سگ تازی به سید در عصر یخبندان

شخصیت های کارتونی در واقعیت  ۱۶ شخصیت کارتونی در واقعیت realcartoon 14

سلما و پتی در کارتون سیمپسون ها

شخصیت های کارتونی در واقعیت  ۱۶ شخصیت کارتونی در واقعیت realcartoon 15

استاد شیفو در پاندای کنگفو کار

شخصیت های کارتونی در واقعیت  ۱۶ شخصیت کارتونی در واقعیت realcartoon 16

والتر وایت و ند فلندرز


منبع : بدونیم

Related posts

وقوع انفجار در سومالی

رودکسو

نسخه مدرن «داستان‌های کانتربری» به بازار جهانی کتاب می‌آید/ شرح روایت پناهنگان با الگو از قالبی کهن

رودکسو

ساز زدن به تنهایی کافی نیست

رودکسو

پیام بگذارید