تفریحی و سرگرمی مطالب جالب و خواندنی

۲۶۲ صرافی از بانک مرکزی مجوز جدید گرفتند/ جدول

۲۶۲ صرافی از بانک مرکزی مجوز جدید گرفتند/ جدول s3w251kkjf1wz2o8jc


تا ۱۷ شهریور ماه امسال ۲۶۲ صرافی مجوز جدید فعالیت از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند که از این تعداد، ۱۳۶ صرافی در شهر تهران قرار دارد.

بانک مرکزی تا ۱۷ شهریور ماه به ۲۶۲ صرافی مجوز جدید فعالیت داده است. از مجموع این مجوزها، ۱۳۶ مجوز به صرافی‌های شهر تهران داده شده است.

این مجوز در راستای اجرای «دستورالعملﺍﺟﺮﺍیی ﺗﺄﺳﻴﺲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺻﺮﺍفی‌ﻫﺎ» به عنوان صرافی نوع جدید از سوی بانک مرکزی به متقاضیان ارائه می‌شود.

با توجه لیست‌های قبلی بانک مرکزی، صدها صرافی‌ها هنوز مجوز جدید دریافت نکرده‌اند.

 


۲۶۲ صرافی از بانک مرکزی مجوز جدید گرفتند/ جدول 13950624000354 PhotoL


۲۶۲ صرافی از بانک مرکزی مجوز جدید گرفتند/ جدول 13950624000371 PhotoL


۲۶۲ صرافی از بانک مرکزی مجوز جدید گرفتند/ جدول 13950624000465 PhotoL


۲۶۲ صرافی از بانک مرکزی مجوز جدید گرفتند/ جدول 13950624000470 PhotoL


۲۶۲ صرافی از بانک مرکزی مجوز جدید گرفتند/ جدول 13950624000473 PhotoL


۲۶۲ صرافی از بانک مرکزی مجوز جدید گرفتند/ جدول 13950624000480 PhotoL


۲۶۲ صرافی از بانک مرکزی مجوز جدید گرفتند/ جدول 13950624000483 PhotoL


۲۶۲ صرافی از بانک مرکزی مجوز جدید گرفتند/ جدول 13950624000492 PhotoL


۲۶۲ صرافی از بانک مرکزی مجوز جدید گرفتند/ جدول 13950624000494 PhotoL


۲۶۲ صرافی از بانک مرکزی مجوز جدید گرفتند/ جدول 13950624000516 PhotoL


۲۶۲ صرافی از بانک مرکزی مجوز جدید گرفتند/ جدول 13950624000518 PhotoL


۲۶۲ صرافی از بانک مرکزی مجوز جدید گرفتند/ جدول 13950624000497 PhotoL


۲۶۲ صرافی از بانک مرکزی مجوز جدید گرفتند/ جدول 13950624000499 PhotoL


۲۶۲ صرافی از بانک مرکزی مجوز جدید گرفتند/ جدول 13950624000503 PhotoL


۲۶۲ صرافی از بانک مرکزی مجوز جدید گرفتند/ جدول 13950624000505 PhotoL


 

انتهای پیام/م


منبع : ایران جیب

Related posts

گذشته؛ بدون توقف!

رودکسو

حسین علیزاده: شهدا را برای خودمان خرج نکنیم

رودکسو

پدرم منش دوست داشتنی داشت

رودکسو

پیام بگذارید