دسته بندی : افغانستان

افغانستان

​ردپای موساد در بحران افغانستان؛ پروژه نفوذ چه‌کسانی را نشانه می‌رود؟

رودکسو
به گزارش پیام آفتاب و به نقل از تسنیم، در گزارش «گام‌های رژیم صهیونیستی در افغانستان؛ آیا هدف ناامن‌سازی مرزهای ایران است؟» اشاره کردیم؛ با