دسته بندی : فرهنگی هنری

آخرین اخبار فرهنگی هنری

کافکاشناسی با عینک ایوان‌ کلیما/نوسان میان ترس از تنهایی و صمیمت

رودکسو
خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ _ صادق وفایی: فرانتس کافکا نیاز به معرفی یا نوشتن مقدمه ندارد؛ به‌عنوان یکی از نویسندگان مهم ادبیات جهان شناخته می‌شود
آخرین اخبار فرهنگی هنری

کندوکاوی در فلسفه کی‌یرکگور/شباهتها و تفاوتهای ابراهیم و آگاممنون

رودکسو
خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ _ صادق وفایی: آبان‌ماه امسال بود که ترجمه تعدادی از عناوین مجموعه «فلسفه وادزفورد» توسط نشر نو منتشر و راهی بازار