دسته بندی : کتاب

تفریحی و سرگرمی کتاب

ادبیات عرفانی فریب‌کارترین و ریاکارترین نوع ادبیات است/در دهه70 و80 آثار بهتری درباره جنگ داشتیم

رودکسو
  به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) چهارمین نشست از سلسله نشست‌های صلح و ادبیات با همکاری موسسه خانه کتاب و انجمن علمی مطالعات صلح
تفریحی و سرگرمی کتاب

نه تنها گلشیری که هیچ یک از بزرگان در ادبیات امروز نقشی ندارد/ ما آدمی مثل گلشیری را به یک کنشگر سیاسی تقلیل داده‌ایم

رودکسو
  به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، مریم منصوری؛ هوشنگ گلشیری 25 اسفند 1316 در اصفهان به دنیا آمد. او علاوه بر سال‌ها معلمی، شرکت در