آتش سوزی ایستگاه گاز پتروشیمی مبین در عسلویهآتش سوزی ایستگاه گاز پتروشیمی مبین در عسلویه

با آتش سوزی ایستگاه گاز، گاز و برق کل منطقه پتروشیمی فاز یک پارس جنوبی، قطع شده و کلیه مجتمع های تولیدی از سرویس خارج شدند.


منبع : مهرنیوز