بدرقه رسمی رئیس جهمور پیش از سفر به آمریکا

بدرقه رسمی رئیس جهمور پیش از سفر به آمریکا 2209873بدرقه رسمی رئیس جهمور پیش از سفر به آمریکا

رییس جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای گروه غیر متعهدها ، مذاکرات دوجانبه در کوبا و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل عازم قاره آمریکا شد


منبع : مهرنیوز