نشست خبری نخستین کنفرانس جهانی حمل و نقل پایدار ترکمنستان

نشست خبری نخستین کنفرانس جهانی حمل و نقل پایدار ترکمنستان 2210180نشست خبری نخستین کنفرانس جهانی حمل و نقل پایدار ترکمنستان

نشست خبری نخستین کنفرانس جهانی حمل و نقل پایدار در عشق‌آباد ترکمنستان برگزار شد.


منبع : مهرنیوز