نمایش فیلم مستند راه بی بازگشت؛ ناگفته هایی از بحران جمعیت ایران

نمایش فیلم مستند راه بی بازگشت؛ ناگفته هایی از بحران جمعیت ایران 2211970نمایش فیلم مستند راه بی بازگشت؛ ناگفته هایی از بحران جمعیت ایران

فیلم مستند راه بی بازگشت به بررسی بحران جمعیت در ایران با حضور کارگردان وکارشناسان این بخش عصر امروز شنبه در خبرگزاری مهر به نمایش در آمد.


منبع : مهرنیوز