برچسب: آمار مشارکت در انتخابات مصر پایین است/ انتخابات یک روز دیگر نیز تمدید شد

افغانستان

آموزش سربریدن در مهدهای کودک مصر

رودکسو
  تعدادی از مهد های کودک مصادر کارگاه هایی را برای آموزش نحوه قربانی کردن گوسفند به کودکان ترتیب دادند. تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۵