آموزش

کسب و کار

اعداد انگلیسی از 1 تا 1000 به حروف فارسی

رودکسو
یادگیری و شمردن اعداد انگلیسی و هر زبان دیگری را باید جزء مهم ترین کارها به شمار آورد. از ابتدای شروع آموزش برای کودکان، اعداد...
کسب و کار

مزایای استفاده از سامانه آموزش آنلاین

رودکسو
در چند سال گذشته و به‌ویژه پس از همه‌گیری بیماری کرونا آموزش آنلاین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های آموزشی مطرح شده است. روشی که یکی...