برچسب: آیت الله جنتی در مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان چه گفت؟

کارگران مشغول اعتراض اند

رودکسو
به گزارش ۹صبح به نقل از هفته نامه چلچراغ – مریم عربی: جانشان به لبشان رسیده و دیگر هیچ چیز برایشان مهم نیست. در یک...