ابر روان

کسب و کار

تاثیر افزودنی ابر روان کننده بتن بر بتن ریزی در زمستان

رودکسو
بتن ریزی در زمستان و هوای سرد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش روی پیمانکاران صنعت ساخت‌وساز محسوب می‌شود. به شرایطی که دمای هوا زیر 5 درجه باشد...