برچسب: احمد خاتمی: در برجام شاهد بدعهدی امریکا بودیم/ کسی که کارهای آمریکا را توجیه کند در همه جنایات این دولت شریک است

۳ اشتباه رایج در مصاحبه کاری که نباید انجام دهید

رودکسو
به گزارش ۹صبح، به نقل از دیجی فارسی، سعی کنید در مصاحبه های استخدامی از گفتن جملات اشتباه در توصیف شغل قبلی خود اجتناب کنید....