اخذ رتبه پیمانکاران

کسب و کار

رتبه‌بندی پیمانکاران در موسسه ثبتی رتبه

رودکسو
رتبه‌بندی پیمانکاران یکی از مهم‌ترین عواملی است که در انتخاب پیمانکار مناسب برای اجرای پروژه‌های عمرانی تاثیرگذار می‌باشد. رتبه‌بندی کردن پیمانکاران به معنای درجه‌بندی شرکت‌های...