استارتاپ

کسب و کار

بهترین ایده های استارتاپی کدامند؟

رودکسو
ویزای استارتاپ یکی از بهترین روش‌های مهاجرت است و برای این کار باید بهترین ایده ‌های استارتاپی را ارائه کرد. داشتن ایده‌های استارتاپی بدون اثبات اجرایی بودن...
کسب و کار

مهاجرت به کانادا با ویزای استارتاپ کانادا |کارآفرینی

رودکسو
 آمار مهاجرت ایرانیان که هر ساله توسط رصدخانه مهاجرت منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که کشور کانادا پس از آمریکا مقصد محبوب ایرانی‌ها برای مهاجرت است. کاهش امیدواری...