برچسب: استقبال بي نظير اروپايي ها از شير خر مزرعۀ بورگي! / پاپ هم دو الاغ از اين مزرعه هديه گرفته است! + عکس