اسپینینگ

پزشکی و سلامتکسب و کارورزش و تندرستی

 دوچرخه ثابت در مقابل اسپینینگ ، چه تفاوت هایی دارند؟

رودکسو
با شروع برنامه تمرینی دوچرخه سواری ، یکی از سوالاتی که ممکن است از خود بپرسید این است که دوچرخه ثابت در مقابل اسپینینگ ،...