برچسب: اعلام آیین نامه انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت فنی تیم های ملی

سیفی پور و پاکباز فینالیست شدند

رودکسو
نمایندگان ایران رشته دو و میدانی طی رقابت در نخستین روز از پارالمپیک ریو به فینال رقابت ها راه یافتند. وی در پرتاب دوم دچار...