برچسب: افراد باهوش چطور با کسانیکه آزارشان می دهند برخورد می کنند

نحوه برخورد با فحاشی، انتقادهای بیجا و افراد بی ادب

رودکسو
به گزارش ۹صبح به نقل از وب‌سایت مردمان – ترجمه از زینب آرمند: عصبانی نشوید! چرا باید اجازه دهید یک نفر دیگر احوال شما را...

راهنمای گام به گام کنترل خشم به روشی کاملاً متفاوت

رودکسو
آیا می توانید به خود افتخار کنید؟ آن هم در شرایطی که خشم شما در جمع موجب به سخره گرفته شدنتان شده است؟ گاهی خشم...