برچسب: المعلم: تا زمانی که کری عذرخواهی نکند با آمریکا مذاکره مستقیم نمی‌کنیم/ واشگتن: کری عذرخواهی نخواهد کرد

افغانستان

جنایتکار بودن ژنتیکی است!

رودکسو
  محققان موفق به شناسایی ژن‌هایی در انسان شدند که در ارتکاب به جرم دخیل بوده و تاثیر بسزایی دارند. تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴...