برچسب: «انتخابات» راهکار برقراری دموکراسی در دنیاست

«انتخابات» راهکار برقراری دموکراسی در دنیاست

رودکسو
معاون سیاسی امنیتی استاندار گیلان با بیان اینکه رسانه‌ها باید بین مردم و کاندیدا‌ها رابطه ایجاد کنند، گفت: ذائقه مردم باید از نیازهای روزمره به...