برچسب: انتصاب رئیس دفتر تولیت حرم مطهر وموسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

حذف ۳ فیلم ایرانی از فهرست معرفی به اسکار

رودکسو
  اسفندیاری افزود: اعضا همچنین آثار معرفی‌شده ازسوی سایر کشورها را ارزیابی کرده و در نهایت، به فهرستی کوتاه رسیدند که نماینده ایران در رقابت...