برچسب: انتقاد خليفه حفتر از نگراني غرب درباره “هلال نفتي” ليبي