برچسب: انتقاد فعالان جبهه‌فرهنگي انقلاب از نشريه «يالثارات»