برچسب: اولین دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در دادگاه تجدیدنظر به پایان رسید/ عدم اعلام زمان دومین جلسه

ترفندهای استفاده از شبکه های اجتماعی برای استخدام افراد مناسب

رودکسو
به گزارش ۹صبح، به نقل از دیجی فارسی، بلکه نیاز دارند به سوی کارمندان خود بازگردند، کسانی که پژواک معتبری برای جنس کارفرما هستند تا...