ایرواشر سقفی

کسب و کار

کاربرد ایرواشر آپارتمانی

رودکسو
بطور کلی تهویه مطبوع شامل سرمایش، گرمایش، رطوبت زنی، رطوبت زدایی و تصفیه هوا می‌شود. ایرواشر تجهیزی است که توانایی انجام فرایندهای ذکر شده، جهت...