بازار تاریخی سیرجان

کسب و کارگردشگری و سفر

از بازار تاریخی سیرجان چه چیزهایی می‌توانیم بخریم؟

رودکسو
بازارگردی، یکی از جذاب‌ترین بخش‌های سفر به هر منطقه‌ای است؛ بازارگردی در سیرجان نیز حس‌و‌حال بسیار متفاوتی دارد. این شهر دارای یک بازار سنتی و...