بازار کار مهندسی صنایع

کسب و کار

با تحصیل در رشته مهندسی صنایع، در کدام حوزه‌ها می‌توان مشغول به کار شد؟

رودکسو
مهندسی صنایع از رشته‌های کاربردی و جامعی است که بازار کار گسترده‌ای دارد. یک فارغ‌التحصیل مهندسی صنایع می‌تواند در بانک، شرکت‌های هواپیمایی، شهرداری، بیمارستان و...