برچسب: بازیابی پیامها

علمی و فناوری

بازیابی عکس‌ها و مکالمات حذف شده از تلگرام

رودکسو
در نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام، افزایش تعداد گفتگوها با کاربران مختلف ممکن است مدیریت مکالمات را سخت‌ و دشوار سازد. در نتیجه این امر، همیشه این...