برچسب: با این 7 تکنیک هر زبان جدیدی را تنها در عرض چند روز یاد بگیرید

۱۰ روش برای بهبود گفت و گو

رودکسو
به گزارش ۹صبح به نقل از دو هفته نامه موفقیت – مریم اردکانی: وقتی شغلتان به نحوه مکالمه تان با دیگران متکی باشد، درس های...

پژوهشگران تندخوانی را امری غیر ممکن می دانند

رودکسو
امروزه از تندخوانی به عنوان یکی از مهارت های افرد موفق یاد می شود. اما آیا واقعاً تندخوانی به آن اندازه که گفته می شود...

معرفی انواع مدل های یادگیری، مدل یادگیری شما چیست؟

رودکسو
سطح یادگیری افراد با یگدیگر متفاوت است. برای مثال در یک رشته ی تحصیلی، هر فرد بسته به نوع یادگیری سطح دانش متفاوتی را کسب...