برچسب: برخورد 2 دستگاه موتورسيكلت با هم، 3 کشته و يک مجروح بر جا گذاشت