برچسب: به احترام امام رضا (ع) در مشهد کنسرتي برگزار نخواهيم کرد/ سازندگان «رستاخيز» حاضر به همکاري نيستند