برچسب: بیانیه ۶۴۸حقوقدان برای پیگیری فاجعه منا

چالش تغییرات بنیادین در کسب‌وکار

رودکسو
تغییرات بنیادین کدامند؟ ۱- سازمان‌ها از نظر شکل و محتوا • ذهنیت و نگرش کارکنان در خصوص پدیده مدیریت و رهبری در سازمان تغییر ماهوی...

کورس جادوگران جوان با کلاسیک‏ها در بازار کتاب

رودکسو
  حکایت پاسبان کوچک سیاره گل سرخ «شازده کوچولو» اثر جاودانه دو سنت اگزوپری، داستان عشق از یکسو و از خود بیگانگی انسان‏ها در عصر...