برچسب: تالاب هامون بخاطر عدم اقتدار لازم در مديريت خشک شد/ قصوري متوجه وزارت نيرو نيست