تالاب هامون

کسب و کارگردشگری و سفر

همه چیز در مورد تالاب هامون، زیست گاه جانوران مختلف

رودکسو
تالاب هامون واقع در استان سیستان و بلوچستان شهرستان زابل در مرز مجاور افغانستان است. تالاب بین المللی هامون بزرگترین دریاچه آب شیرین فلات ایران...