برچسب: تا پایان نیمه نخست؛ ایران 0 – قطر 0 + تصاویر و حاشیه ها

پیست پایتخت میزبان سرعت

رودکسو
مسابقات قهرمانی کشوری موتورسواری به میزبانی پیست پایتخت برگزار می شود . مسابقات قهرمانی کشوری موتورسواری سرعت به میزبانی پیست پایتخت برگزار می شود ....