برچسب: تجارتی که در یک دهه اخیر نصف شد

آغاز اکران فیلم‌تئاترها در چارسو

رودکسو
  حال با فوت وی خیلی از خاطرات تهران از میان رفته و ما دیگر درباره شهرفرنگ، آداب و رسوم مردم تهران، ترانه‌های سبزی‌فروش‌ها و...